Velkommen til Idrætsforeningen Salto City

Indkaldelse til generalforsamling d. 25. November (Tilmelding under events)
 

Dagsorden:

1. Valg af mødeleder

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens orientering om årets gang

1. Foreningens 20 års jubilæum

2. Landsstævnedeltagelse

3. Samarbejde med andre gymnastikforeninger og DGI i netværket for Fremtidens Gymnastik i København

4.arrangementer for medlemmerne

5. Instruktørpleje

6. Investering i redskaber, sommergymnastik

4. Diskussion af det kommende år

1. Projektet ”Flere børn til gymnastik i foreninger i København”

2. S&S tager evt til Riccione

3. Fremtidens gymnastik i Kbh

5. Godkendelse af foreningens regnskab, fremlæggelse af næste års budget, samt udpegning af foreningsvalgt revisor eller revisorer

6. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse

1.

7. Sammentsætning af bestyrelsen for næste år

8. Evt.

 
Der kan være problemer med siden, hvis man anvender Internet Explorer!
Google Chrome, Safari & Firefox virker.

Se mere om aktiviteter og kommende arrangementer i Salto City i kalenderen.

Kalender