Det forventer Salto City af dig som medlem

Du er medlem af en forening, der bygger på 100% frivillige kræfter: både instruktører, bestyrelse, udvalg og andre ildsjæle.

Som medlem af en forening der bygger på frivillighed er du en del af foreningen, dvs. at du er med til at forme den. Støtter derfor op om de frivillige, træningerne og foreningens arrangementer. Vær konstruktiv i din feedback og bidrag med dine ideer og forslag til forbedringer eller ting, der kan lette opgaverne.

Oplever du problemer nogen steder i foreningen, vil vi gerne have det at vide - snak helst med de indblandede og instruktørteamet. Ellers kan du kontakte holdets kontaktperson [link i ordet “kontaktperson” til oversigten over kontaktpersoner til de enkelte hold], der vil hjælpe dig med at få løst problemet.

Giv en hånd med

Foreningen kan altid bruge flere frivillige hænder, og støtter op om nye initiativer. Frivillighed kommer i mange forskellige former og størrelser: instruktør, forældrehjælp eller blot en forælder, der bager en kage til en træning. Du kan også vælge at være med i et udvalg, være med til at planlægge og afholde et foreningsarrangement eller være en del af bestyrelsen. Selv en lille hånd gør en forskel, så har du lyst til at give en eller anden slags hånd med, så kontakt bestyrelsen på rekrut@saltocity.dk og hør mere.

Se mere om aktiviteter og kommende arrangementer i Salto City i kalenderen.

Kalender