Tilmelding periode

Sådan tilmelder du dig et hold

  1. Opret en profil på personen, der skal tilmeldes et hold eller event. Har personen tidligere gået på et hold i Salto City, skal den gamle profil anvendes for at beholde anciennitet. Oprettelse af profil og log in sker i øverste højre hjørne.
    • Det er muligt at oprette flere brugere/profiler på samme email adresse
  2. Tilmeld personen det ønskede hold og udfyld resterende oplysninger. Det koster 1 krone at tilmelde sig holdet. Det resterende kontingent vil blive trukket, når tilmeldingen godkendes af Salto City.
  3. Tjek at I har modtaget en bekræftelse på tilmeldingen på den angivne e-mail
  4. Personen er nu skrevet op til holdet og vil inden for den kommende tid modtage besked om, hvorvidt personen er kommet på holdet (se fordelingspolitik nedenfor).

Sådan fordeler vi holdpladserne i Salto City

I Salto City fordeler vi pladserne på holdene efter anciennitet fra forgangne sæson og ikke efter først-til-mølle princippet. Man skal dermed have været tilmeldt et hold i forgangne sæson for at kunne opretholde sin ancienitet. 

Medlemmer med anciennitet i foreningen prioriteres således pladser, når holdene sættes. Dette kun inden for samme idrætsgren og der kan ikke garanteres plads på et hold. Børn af instruktører er altid garanteret plads på holdene.

De resterende pladser på holdene fordeles efter lodtrækning blandt de tilmeldte. Ved sæsonopstart er det således ligegyldigt, hvornår man inden for tilmeldingsperioden har tilmeldt sig. Lodtrækningen foretages af foreningens bestyrelse.

Er du kommet på et hold bekræftes dette på mail og kontingentet vil blive trukket fra den angivne konto (ved sæsonopstart vil kontingentet blive trukket den 15. september). Sæsonen starter som udgangspunkt i første uge i september, og du vil inden da modtage en velkomstmail fra dine instruktører med nærmere info om opstarten. Er sæsonen allerede i gang, møder du blot op til førstkommende træning.

 

Kom på venteliste

Hvis du ikke er kommet på et hold, får du besked herom på mail. Du har herefter mulighed for at tilmelde dig ventelisten til holdet. Ved sæsonopstart åbnes der for ventelisten den 1. september (Det specifikke tidspunkt bliver ikke annonceret).

Der åbnes løbende op for eventuelle ekstra pladser til holdene, og medlemmer på ventelisten tages ind efter den givne tilmeldingsrækkefølge.

Hvis du ikke kommer på holdet er den ene krone, som opkræves ved tilmelding, tabt.